September 12, 2018

November 20, 2017

November 13, 2017

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

Recent Posts

November 13, 2017

【甚麼是進行曲?】#知音識樂
上星期同大家介紹過美國嘅進行曲之王 ー 蘇沙
今就探討下曲種「進行曲」

進行曲嘅英文 'march' 唔係講緊三月呀 係軍隊步操嘅意思
從名字就可以睇出進行曲最大嘅特點架喇
軍隊步操最緊要係乜嘢吖? 冇錯 就係齊整 唔可以甩beat

所以進行曲最大嘅特點就係節奏感極強
大多數進行曲速度都係每分鐘120拍 就係軍隊步操每步嘅速度
每一拍都清清楚楚 令人隨音樂一步一步咁走

進行曲另一個特點就係氣氛彭湃
軍人為國出征 面對戰火連天 流離失所 生離死別 總會帶有傷感
進行曲嘅作用係為要鼓舞士氣
所以旋律加上節拍達至激...

July 29, 2017

【甚麼是協奏曲?】#知音識樂
早前同大家分享過韋華第嘅協奏曲 ー 《夏》
可以算係巴洛克時期最經典之一
但究竟 '協奏曲concerto' 有乜嘢特別呢? 同埋係由乜嘢元素組成嘅呢?

Concerto 係意大利文嚟嘅 詞源估計係來自拉丁文 'conserere' 以及 'certamen'
係 '交織' 以及 '競爭' 兩個咁唔同嘅意思😮

而呢個就係協奏曲最大嘅特點
樂隊會分開成為「主奏部(或獨奏部)」以及「協奏部」兩個部分 輪流承接主旋律 替換交織出整首樂曲🔀
當一部演奏旋律嘅時候 另一部唔會參與演奏旋律 最多都係伴一伴奏

一般協奏...

Please reload

 

Room 1206, Futura Plaza, 111-113 How Ming St, Kwun Tong, Kowloon
觀塘巧明街111-113號富利廣場12樓6室

©2017 BY DISTINCTIVE MUSIC ACADEMY