Archive

Please reload

Tags

Please reload

詩經

July 8, 2017

探索不同地區不同文明不同時期嘅音樂歷史
是為 #賞心樂史

 

【詩經】
《詩》、《書》、《禮》、《易》、《春秋》係儒家五卷經典
《詩》 如其名 係一本詩集
記錄住先秦時期嘅人廣為人吟唱嘅詩歌
到咗漢代 罷黜百家 獨尊儒術
《詩》被尊為經典 後世都稱之為《詩經》

 

與其話《詩經》係一部文學作品 不如話係一部音樂典籍
雖然《詩經》嘅樂譜、或音樂嘅旋律已不可考
但我哋仍可從中了解先秦時期音樂嘅使用狀況
所以《詩經》同音樂嘅歷史、發展息息相關

 

「風」、「雅」、「頌」係《詩經》收錄嘅詩歌嘅分類法
其中「雅」又細分「大雅」、「小雅」

 

「風」指國風 係當時各個諸侯國嘅民歌
「雅」係周朝官員貴族上奏及宴會嘅音樂
「頌」則係用以祭祀先祖、鬼神嘅音樂

 

可見喺先秦時期 音樂已經盛行於中原

 

至於《詩經》嘅發展、編成嘅歷史 我哋容後再探討

Please reload

Recent Posts

September 12, 2018

November 20, 2017

November 13, 2017

Please reload

 

Room 1206, Futura Plaza, 111-113 How Ming St, Kwun Tong, Kowloon
觀塘巧明街111-113號富利廣場12樓6室

©2017 BY DISTINCTIVE MUSIC ACADEMY